Om Spinnerigården

Ullpledd fra Spinnerigården er et resultat fra mange års erfaring. Gården har lang tradisjon med spinning og ullsortering.

Vårt spinneri Norsk Kunstvevgarn AS ble startet i 1950 av Lilly og Per Hoelfeldt Lund, som ønsket å spinne kvalitetsgarn av spelsauullen. Her på Arnevik Gård holdt vi på den tiden en førsteklasses flokk avlsdyr og deltok aktivt for bedre rasens ullkvalitet og å øke spelsauens popularitet. Våre garnkvaltiter ble utarbeidet i nært samarbeid med Statens Lærerhøyskole i Forming,Husfliden og våre fremste tekstilkunstnere.

Spelsauen er vår opprinnelige sauerase som vikingene tok med seg til Island, Færøyene og Grønland. Dekkullen er lang og blank og beskytter mot vær og vind, mens den finfibrete bunnullen holder sauen varm. Spelsauullen varierer fra sau til sau. Lang, blank ull egner seg til billedvev og sterke brukstekstiler, mens finfibret, mykere ull med mye bunnull passer til strikking og veving av plagg og pledd. Derfor håndsorterer vi ullen fra hver sau og utnytter de mulighetene hver fell gir. Her blir ullens hvite, grå og brune nyanser håndverksmessig sortert og danner utgangspunktet for våre pledds vakre mønstre. Ingen kunstige farger eller andre skadelige kjemikalier blir tilsatt og ullen beholder derfor sin naturlige glans og mykhet.

De varmeste hilsner fra oss på Spinnerigården. 


Per Christian Hoelfeldt Lund